Kỹ năng giải quyết vấn đề

Dạy học Kỹ năng giải quyết vấn đề ( Phương pháp sâu trong Cách giải quyết vấn đề)

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Nó giúp chúng ta có thể đối mặt với một vấn đề một cách nhanh chóng và có hệ thống hơn. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về việc phân tích bản chất vấn đề của sự việc, sự vật để hiểu rõ hơn về kỹ năng giải quyết vấn đề.Bản chất của sự vật là gì?

I, Định nghĩa triết học về bản chất của sự vật

  1. Bản chất là bản chất cơ bản của sự vật, là mối liên hệ bên trong tương đối bền vững giữa các yếu tố cấu thành của bản thân sự vật và được cấu thành bởi những mâu thuẫn đặc biệt của bản thân sự vật.

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích bản chất của vấn đề ứng dụng trong nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề

Vũ trụ học của phép biện chứng duy vật chủ trương nghiên cứu sự phát triển của sự vật từ bên trong của sự vật và từ mối quan hệ của sự vật với sự vật khác, nghĩa là coi sự phát triển của sự vật là sự vận động cần thiết bên trong sự vật, và sự vận động của mỗi sự vật. liên quan đến chuyển động của chính nó. Những thứ khác xung quanh nó liên kết với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Nguyên nhân cơ bản của sự phát triển của sự vật không phải ở bên ngoài của sự vật mà nằm ở bên trong của sự vật, và nằm ở những mâu thuẫn bên trong sự vật.

Trong mọi vật đều tồn tại loại mâu thuẫn này nên nó là nguyên nhân dẫn đến sự vận động và phát triển của sự vật. Mâu thuẫn bên trong của sự vật là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển của sự vật, còn sự liên hệ và ảnh hưởng lẫn nhau của sự vật và sự vật là nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự phát triển của sự vật.

  1. Phân tích sự thống nhất các mặt đối lập giữa bản chất của sự vật, hiện tượng

1) Bản chất và hiện tượng là sự thống nhất của các mặt đối lập

Mọi thứ đều có hai mặt: bản chất và hiện tượng. Không có bản chất nào trên thế giới mà không xuất hiện dưới dạng hiện tượng, và không có hiện tượng nào tồn tại ngoài bản chất. Bản chất và hiện tượng thống nhất với nhau, nhưng giữa hai cái đó có sự khác biệt và mâu thuẫn.

> (Chi tiết) Cách giải quyết vấn đề từ đó tăng lương và thu nhập

Bản chất quy định bản chất của sự vật và phương hướng phát triển cơ bản của nó nói chung, hiện tượng thể hiện bản chất từ ​​các mặt khác nhau; bản chất là bao gồm các mặt mâu thuẫn bên trong của sự vật, tương đối đơn lẻ, ổn định và sâu sắc, có thể chỉ có thể nắm bắt được bằng kỹ năng tư duy; hiện tượng phong phú và có thể thay đổi được, những sự vật bề mặt có thể được nhận thức bằng các giác quan. Ảo tưởng thể hiện bản chất của sự vật theo cách tiêu cực, tạo cho người ta ấn tượng về sự vật hoàn toàn trái ngược và che đậy bản chất. Sự tồn tại của ảo ảnh cho thấy rõ sự mâu thuẫn giữa bản chất và hiện tượng. Do đó, các hiện tượng không thể được xác định một cách đơn giản với bản chất.

2) Bản chất của sự vật, hiện tượng là sự thống nhất của các mặt đối lập, là phép biện chứng khách quan

Vận dụng phép biện chứng này vào quá trình nhận thức của con người đòi hỏi con người không được nói về bản chất của sự vật mà không có hiện tượng, cũng không được ở hiện tượng của sự vật., mà phải nắm được bản chất của sự vật thông qua hiện tượng.

Vì vậy, cần phải quan sát một số lượng lớn các sự vật hiện tượng trên cơ sở thực hành, và sở hữu càng nhiều vật chất tri giác càng tốt, đây là điều kiện tiên quyết để nhận thức có thể nắm bắt được bản chất của sự vật hiện tượng.

Khi quan sát các vấn đề xã hội, chúng ta phải học cách phân biệt giữa bản chất và hiện tượng, nắm bắt bản chất và chủ đạo.

Thứ hai, có một số lượng lớn các hiện tượng quan sát được và sở hữu những tư liệu tri giác thực không có nghĩa là bạn đã nắm được bản chất của sự vật.

Thứ ba, sự vật hiện tượng phức tạp, bản chất của sự vật có quá trình bộc lộ dần dần và bộc lộ ra ngoài, do đó, nhận thức của con người về bản chất của sự vật không phải hoàn thành trong một sớm một chiều mà là một quá trình sâu sắc liên tục, một quá trình từ một- từ mặt đến toàn diện, từ không quá sâu sắc đến quá trình sâu sắc.

Sau khi hiểu được mối quan hệ giữa bản chất của triết học và sự thống nhất của các mặt đối lập của các hiện tượng, chúng ta phải làm rõ điều này có liên hệ gì với việc kinh doanh và quản lý doanh nghiệp? Khi quản lý doanh nghiệp, nếu bạn không hiểu bản chất của các yêu cầu trong kinh doanh, chắc chắn sẽ gặp các tình huống kỹ năng giải quyết vấn đề khó khăn hơn.

  1. Phương pháp khám phá bản chất sự vật

Định nghĩa triết học trừu tượng không cung cấp cho chúng ta phương pháp thực tiễn để nhìn bản chất thông qua hiện tượng, nhưng nó chỉ ra cấu tạo và những điểm chính yếu của bản chất sự vật. Chúng ta có thể biết rằng muốn phân tích rõ bản chất của một sự vật thì chúng ta phải phân tích sự vật một cách khách quan và phân loại nội hàm của nó, phân tích mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ cấp đồng thời phải phân loại mối quan hệ bên ngoài và ảnh hưởng lẫn nhau giữa nó với các sự vật khác trong môi trường của nó.

Về bên trong, cần phân tích, nghiên cứu các bộ phận cấu thành của sự vật đích và sự thống nhất tương ứng của các mặt đối lập, từ đó rút ra được mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ tương ứng, đồng thời làm rõ mặt chính và mặt phụ của mâu thuẫn. Cần lưu ý rằng phân tích liên quan dựa trên một chiều hướng nhất định của sự vật, ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật và phân tích liên quan có thể thay đổi khi sự vật phát triển. Bản chất bên trong của sự vật quyết định bản chất của sự vật.

Về bên ngoài, cần phân tích mối quan hệ qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau giữa sự vật đích với sự vật khác trong một môi trường nhất định. Mặt ngoài của sự vật tác động đến sự phát triển của sự vật thông qua mối liên hệ và ảnh hưởng bên trong của sự vật. Điểm này có thể nghĩ đơn giản một câu hỏi: một cái búa bình thường có thể làm vỡ một tấm kính thông thường, nguyên nhân sâu xa là do cái búa hay tấm kính? Những người cho rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở chiếc búa có thể tiếp tục suy nghĩ: Liệu một chiếc búa thông thường có thể làm vỡ kính cường lực, kính chống đạn hay thép không?

II. Sự cần thiết của việc phân tích bản chất của sự vật đối với trình bày và giải quyết vấn đề là gì?

Khi đối mặt với những điều rất phức tạp, chúng ta cần có những công cụ lý thuyết hợp lý để hỗ trợ bản thân, làm rõ bối cảnh chính của tình huống phức tạp, và sau đó phân tích tại sao nó lại như hiện tại, nó như thế nào trong quá khứ, và trong những điều kiện nào, Tương lai sẽ phát triển ra sao, rồi phân tích xem chúng ta có thể tác động vào những bộ phận chủ yếu nào thông qua hành động thực tiễn, để định hướng cho hướng phát triển trong tương lai của sự vật bằng cách tác động vào những bộ phận quan trọng đó.

III. Cách để tìm ra bản chất của sự vật để giải quyết vấn đề của nhóm người thông minh, người thành công.

Nhìn vào bên trong sự vật

1) Làm rõ phạm vi của vấn đề

Điều rất quan trọng là phải làm rõ phạm vi vấn đề. Cùng một điều, những vấn đề được thảo luận ở các phạm vi khác nhau, có thể đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược nhau. Lý do không phải là có vấn đề với các công cụ lý thuyết mà chúng ta sử dụng, mà đó là phạm vi thảo luận mở rộng ra, những điều đã thảo luận sẽ ảnh hưởng lẫn nhau sẽ thay đổi, do đó sẽ có những kết luận khác nhau hoặc thậm chí trái ngược nhau. Vì vậy, để giải quyết một vấn đề cố định, trước tiên chúng ta phải xác định phạm vi của vấn đề là gì, môi trường mà nó nằm ở đâu, và kịch bản của vấn đề được thảo luận là gì. Nếu nhiều người cùng thảo luận và không căn chỉnh phần nội dung này sẽ rất dễ dẫn đến việc các bên tranh luận không thống nhất trong quá trình thảo luận.

2) Phân tích thành phần bên trong của sự vật và các dạng hiện có của chúng

Sau khi làm rõ phạm vi của một điều tốt, chúng ta cần phân tích các thành phần khác nhau của điều này, và mỗi thành phần tồn tại ở dạng nào.

3) Phân tích vai trò và trách nhiệm của từng thành phần trong vấn đề

Mỗi bộ phận của sự vật đều đóng một vai trò nhất định trong sự vật, vai trò này là sự trừu tượng hóa các trách nhiệm và hành vi của một bộ phận nhất định và mọi hành vi đều phản ánh lợi ích cốt lõi của bộ phận đó.

4) Phân tích lợi ích và nhu cầu cốt lõi của từng vai trò dưới giới hạn của trách nhiệm

Sau khi phân tích vai trò của các thành phần bên trong của giao dịch, bước tiếp theo là phân tích lợi ích cốt lõi của các thành phần bên trong của sự vật theo yêu cầu của các vai trò tương ứng.

Cần lưu ý rằng khi thảo luận về lợi ích cốt lõi, cần kết hợp bối cảnh và làm rõ phạm vi của cuộc thảo luận, nếu không lợi ích cốt lõi cuối cùng của nhiều thứ sẽ bị trừu tượng hóa quá mức, nhưng nhiều khi một vấn đề lại là mối quan tâm cụ thể và có phạm vi. Nếu chỉ thảo luận về nhu cầu lợi ích trừu tượng một cách khái quát thì không thuận tiện cho việc phân tích mâu thuẫn cũng như không thể giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách cụ thể.

Phân tích mối quan hệ và ảnh hưởng lẫn nhau của sự vật và thế giới bên ngoài trong các bước giải quyết vấn đề

Chúng ta có thể dựa vào những điểm sau để phân tích mối quan hệ của sự vật và thế giới bên ngoài.

1) Môi trường chung trong đó có sự vật là gì: Sắp xếp các yếu tố đa chiều ảnh hưởng đến bản thân sự vật, để xây dựng bức chân dung đa chiều về môi trường.

2) Các sự kiện chính trong môi trường nơi đặt vật đó là gì: phân tích các sự kiện chính trong từng chiều không gian và những sự kiện này có thể có nhiều mối quan hệ khác nhau với bên trong của vật đó.

3) Tác động của các sự kiện trọng yếu trong môi trường nơi đặt sự vật lên sự vật: Phân tích tác động của từng sự kiện then chốt đến bên trong của sự vật.

4) Những thay đổi nào có thể được thực hiện đối với môi trường nơi có sự vật trong tương lai: chỉ cần dự đoán diễn biến có thể xảy ra trong tương lai của mỗi sự kiện chính trong môi trường, để phân tích tác động có thể xảy ra trong tương lai đối với chính sự vật đó.

Phân tích sự thống nhất của các mặt đối lập trong sự vật

1) Thảo luận rõ ràng về phạm vi và bối cảnh

Đặt vấn đề Một lần nữa, hãy thảo luận rõ ràng về phạm vi thống nhất của các mặt đối lập trong sự vật.

2) Dựa trên lợi ích cốt lõi và nhu cầu của tất cả các bên, phân tích sự thống nhất của các mặt đối lập giữa các bên

Dựa trên lợi ích cốt lõi và nhu cầu của các bên trong những điều đã phân tích trước đó, phân tích theo cặp được thực hiện để phân tích sự thống nhất của các mặt đối lập giữa thời gian của mọi sự vật. Chúng ta cần thấy rõ rằng tất cả sự thống nhất của các mặt đối lập đều xoay quanh nhu cầu lợi ích cốt lõi. Có những cách thức cấp thấp và cấp độ cao để thỏa mãn nhu cầu lợi ích cốt lõi. Nếu lợi ích cốt lõi của tất cả các bên được thỏa mãn thông qua các phương pháp cấp thấp, thì tính “thống nhất” của các bên ở mức độ thấp, nếu lợi ích cốt lõi của các bên được thỏa mãn ở mức độ cao thì tính “thống nhất” của các bên ở mức độ cao.

3) Trên cơ sở phân tích sự thống nhất của các mặt đối lập, xác định mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn phụ ở giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đã phân tích rõ mối quan hệ thống nhất của các mặt đối lập, hãy làm rõ mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn phụ ở giai đoạn hiện nay của vấn đề đang xảy ra.

Căn cứ vào mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ ở giai đoạn hiện tại, hãy phân tích các mặt chính và phụ của mâu thuẫn

Sau khi làm rõ mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ, cần xem xét mặt chính của mâu thuẫn là gì và mặt phụ là gì, sau đó đưa ra các giải pháp tương ứng. Và sau khi đã xác định được mặt chính của mâu thuẫn, cần ưu tiên giải quyết mặt chính của mâu thuẫn hơn là cái nào dễ giải quyết trước, hoặc ít nhất phải làm rõ những việc đã làm để giảm bớt mâu thuẫn chính, nếu không sẽ tạo cho người ta cảm giác: Giải quyết vấn đề hơi rắc rối, không đến nơi đến chốn.

1) Phân tích và giải pháp các khía cạnh chính của mâu thuẫn

2) Phân tích và giải quyết các khía cạnh nhỏ của mâu thuẫn

Dự đoán và can thiệp vào quy luật phát triển của sự vật

Khi đối mặt với những điều rất phức tạp, tại sao chúng ta lại tốn nhiều công sức để phân tích thành phần cấu tạo và những mâu thuẫn chính và phụ của nó? Đó là có thể nhìn thấy hướng đi trong tương lai của mình trong một tình huống rất phức tạp, để chuẩn bị trước, thậm chí chủ động làm một số việc để mọi thứ có thể phát triển theo mong đợi của chúng ta.

1) Trên cơ sở phân tích các mâu thuẫn chính và phụ hiện nay, hãy phân tích giải pháp cho các mâu thuẫn chính và phụ

Phân tích các giải pháp và xác định cách giải quyết các xung đột chính và phụ. Khi giải quyết mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ, ít nhất phải tuân theo một nguyên tắc rất rõ ràng: mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ của sự vật hiện nay cần tuân theo quy luật diễn biến của mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ trong môi trường.

2) Dự đoán quỹ đạo tiến hóa và xu hướng phát triển của sự vật, tìm ra những mấu chốt có thể ảnh hưởng đến xu hướng phát triển của sự vật, dùng quy luật để phá vỡ quy luật

Theo nguyên tắc chung, đối với bất kỳ vấn đề nào, nếu chúng ta mong đợi sự thống nhất cao hơn sự đối lập và để giảm cường độ của sự chống đối, thì sự thống nhất của các mặt đối lập trong toàn bộ giao dịch nên phát triển từ trạng thái cấp thấp lên trạng thái cấp cao.

Trạng thái lợi ích cốt lõi của một bên dần dần phát triển thành trạng thái không làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của bất kỳ bên nào, và trên cơ sở đó, tìm ra phương pháp và mô hình hợp lý để đáp ứng lợi ích cốt lõi của tất cả các bữa tiệc.

Trong toàn bộ quá trình phát triển, một mô hình hoặc hình thức thống nhất sẽ đóng vai trò quyết định ngay từ đầu, nhưng khi mức độ thống nhất dần trở nên cao hơn và vai trò của mô hình đó cạn kiệt, thường cần phải bắt đầu từ việc sản xuất và sử dụng các lực lượng sản xuất. Cải tiến để giải quyết các vấn đề mà mô hình không thể giải quyết, hoặc để làm cho mô hình trở nên hoàn thiện hơn hoặc tạo ra các mô hình mới dựa trên các mô hình năng suất cao hơn, do đó tiếp tục thúc đẩy quá trình thống nhất hóa lên một cấp độ cao hơn.

Trên đây là những chia sẻ và lý thuyết sâu về việc phân tích bản chất vấn đề của sự vật, sự việc. Để đối mặt với bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống này, bạn đều cần phải hiểu rõ về nó, và nắm vững những tư duy, phương pháp, kỹ năng giải quyết vấn đề mới có thể giải quyết nó theo cách tốt nhất.

Nếu bạn có câu hỏi, bạn có thể comment trong phần bình luận. Lương sẽ tương tác với bạn.

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ph.Huỳnh
2 tháng trước

Vấn đề ban đầu khi đã được giải quyết, chính xác là sẽ sinh ra những vấn đề khác. Quan điểm này đồng tình với tác giả, đó cũng là căn nguyên của sự mở rộng, sự đa dạng của cơ hội và thách thức.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x