About

Blog này Lương thành lập để bàn sâu về ĐỀ HỌC.

Các kỹ năng, phương pháp giải quyết vấn đề là một phần của Đề Học.

Nếu bạn có vấn đề, đây là Blog dành cho bạn, nơi bạn sẽ tìm thấy Phương pháp, kỹ năng tư duy tổng thể để giải quyết vấn đề cho riêng mình. Nếu bạn chưa có vấn đề, bạn có thể đọc Blog này để dự phòng.

Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Đề Học ứng dụng Văn hóa, Tôn giáo, Triết học, các Thuyết và Định lý, Nghiên cứu khoa học… để bảo đảm nguyên tắc về sự phù hợp trong vũ trụ.

..

..

Nhưng đôi khi bạn cũng sẽ thấy Lương nói về Kinh doanh trên Blog, bởi vì đó là một phần trong chuyên môn của Lương ( về Kinh doanh quốc tế).

Nếu bạn yêu thích Blog của Lương, bạn có thể Lưu trang Blog của Lương vào màn hình điện thoại di động, để xem thêm nhiều chủ đề mới sau này, bằng cách:

Trên Safari, IOS (iPhone): (nhấn vào biểu tượng chia sẻ, sau đó chọn Add to Home Screen)

Trên Chrome, Android (Nhấn vào dấu 3 chấm ⋮ trên trình duyệt đang dùng, rồi nhấn “Thêm vào màn hình chính” để Lưu lên màn hình mobile.):

thêm website vào màn hình chính trên Chrome-hieuthem-com

Hẹn gặp bạn trong các bài viết chia sẻ trên Blog https://hieuthem.com