Quy trình tư duy giải quyết vấn đề bằng phương pháp mô hình hóa tư duy. Cách thức được nhóm người thông minh sử dụng để giải quyết vấn đề

Quy trình giải quyết vấn đề: Người thông minh giải quyết vấn đề bằng phương pháp kỹ năng gì

Bài biết này, Lương sẽ hướng dẫn bạn quy trình giải quyết vấn đề, bằng cách dùng mô hình hóa tư duy. Phương pháp kỹ năng được người thông minh, người thành công sử dụng… Đọc tiếp »Quy trình giải quyết vấn đề: Người thông minh giải quyết vấn đề bằng phương pháp kỹ năng gì

Phương pháp kỹ năng giải quyết vấn đề ( trong công việc, nghiên cứu học tập và cuộc sống)

Ở nội dung này, Lương sẽ chia sẻ với bạn Những phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề, mục đích để áp dụng trong nhiều trường hợp cuộc sống, công việc.… Đọc tiếp »Phương pháp kỹ năng giải quyết vấn đề ( trong công việc, nghiên cứu học tập và cuộc sống)